Khuôn Viên Nhà Trưng Bày Tại Đảo Lý Sơn

Tổng Khung Viên Nhà Trưng Bày

SAVY TOUR (Tour - Xe - Event) sự kiện giá tốt nhất

SAVY TOUR (Tour - Xe - Event) tour du lịch lý sơn, quy nhơn, cồn cỏ

SAVY TOUR (Tour - Xe - Event) tour du lịch , team building
SAVY TOUR (Tour - Xe - Event) tour du lịch biển đảo
Nhà Trưng Bày Hải Đội Hoàng Sa

Hải đội hoàng sa là những người con nơi Đảo Lý Sơn được phụ sự đất nước đi trấn giữ biên cương. được lệnh nên cái người dân trên Đảo Lý Sơn đi bảo vệ bờ cõi.

1. Khuôn Viên Nhà Trưng Bày Tại Đảo Lý Sơn:

Với khuôn viên có diện tích 400 mét, khi bước vào nhà trưng bày điều đầu tiên bạn thấy đó là bức tượng đài uy nghiêm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Có chiều cao 4,5 mét và cân nặng gần 40 tấn, tượng đài được hướng mặt ra biển Đông với ý nghĩa to lớn về cột mốc và dòng chữ khẳng định chủ quyền sau sắc của dân tộc Việt Nam ta: “Vạn lý Hoàng Sa”. Nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải nắm giữ với hơn 100 tư liệu về chủ quyền biển đảo dân tộc, hiện vật về Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, về cộc mốc chủ quyền như: ghe câu, dụng cụ nấu ăn của người lính Hoàng Sa, bản đồ về chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhà Trưng Bày Tại Đảo Lý Sơn
Nhà Trưng Bày Tại Đảo Lý Sơn

2. Tổng Khung Viên Nhà Trưng Bày:

Tổng bộ hình ảnh,tư liệu trưng bày được chia làm ba nội dung chính: Lý Sơn - Tịnh Kỳ - Quảng Ngãi quê hương của đội anh hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, Hoạt động của đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa - sự tôn vinh của nhân dân huyện đảo Lý Sơn nói riêng, nhân dân cả nước nói chung với những hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa và nhân dân Việt Nam thực hiện chủ quyền với quần đảo Trường Sa khẳng định mạnh mẽ đối với chủ quyền quần đảo Hoàng Sa 

Mồ Hình Thuyền Câu Của Hải Đội Hoàng Sa
Mồ Hình Thuyền Câu Của Hải Đội Hoàng Sa

Sách “Đại Nam thực lục chính biên đệ nhị kỷ”, chép rằng từ năm Minh Mạng thứ 17 (1836), Bộ Công tấu vua hằng năm cho cử người ra Hoàng Sa cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền và đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ. Vua Minh Mạng phê chuẩn trong bản tấu của Bộ Công ngày 12/2/1836 rằng "Mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa phải đem theo 10 tấm bài gỗ dài 4,5 thước, rộng năm tấc, dày một tấc làm cột mốc"..

Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa chính là những người đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục trong nhiều thế kỷ, bắt đầu từ cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 cho đến những năm 50 của thế kỷ 19 và đến nay vẫn còn lưu danh thơm trong sử sách và đọng lại trong trí nhớ dân gian.

 Với những kỳ tích đó, các vua nhà Nguyễn đã ban sắc truy phong cho những Cai đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa là “Thượng đẳng thần” và cho những người lính Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa là những “Hùng binh Hoàng Sa.”

Các văn thảo về chủ quyền biển đảo Việt Nam đều được tập hợp về đây.

0906.575.917